Uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego

Biuro Rachunkowe TYNKA
Justyna Warwas działa na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 34966/2009 wydanego przez Ministra Finansów.

Biuro posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Właścicielka firmy jest ekonomistą, absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków Politechniki Śląskiej
w Zabrzu.

Biuro Rachunkowe TYNKA specjalizuje się w obsłudze małych i średnich
firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac. Obsługujemy firmy z terenu miast: Zabrze, Gliwice, Ruda Śl., Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Knurów, Piekary Śl. oraz okolice.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie księgowości stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Kadry i płace

Inne usługi

Biuro Rachunkowe TYNKA Justyna Warwas
ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 376 10 12, tel. kom. 503 69 47 43
e-mail: tynka@tynka.com.pl